ANHELS Natura

Joc del reciclatge

Propostes educatives

Recurs per l'educació ambiental

Propostes educatives

Recurs per l'educació en ciències naturalsEls retallable Joc del reciclatge té una finalitat didàctica en la separació dels residus, i com a recurs en el camp de l'educació ambiental.


Amb aquesta eina es poden treballar diferents aspectes: