ANHELS Natura

Becs d'ocells i alimentació

Propostes educatives

Recurs per l'educació ambiental

Propostes educatives

Recurs per l'educació en ciències naturalsEl model Becs d'ocells i alimentació és un recurs didàctic que facilita la comprensió de la forma dels becs dels ocells i la relació amb la seva alimentació. Adequat com a recurs en el camp de l'educació ambiental i de les ciències naturals.


Us proposem:


Dieta

Ocell

Descripció

del bec

Granívor

alimentació ocells granivors

Cadernera

propostes ocells granívors

Fort i triangular

Insectívor

alimentació ocells insectívors

Abellerol

propostes ocells insectívors

Fi i allargat

Carnívor

alimentació ocells carnívors

Àguila

propostes ocells carnívors

Ganxut i fort

Piscívor

alimentació ocells piscívors

Pelicà

propostes ocells piscívors

Enorme, allargat

i amb una gran bossa

a la part inferior

Filtrador

alimentació ocells fitradors

Flamenc

propostes ocells filtradors

Ample, corbat

i proveït de laminetes

per filtrar l'aigua