ANHELS Natura

Bolet

Propostes educatives

Recurs per l'educació ambiental

Propostes educatives

Recurs per l'educació en ciències naturalsEl Bolet és un model didàctic que facilita l'aprenentatge de les parts d'un bolet, per utilitzar com a recurs en el camp de l'educació ambiental i de les ciències naturals.


A partir d'aquesta eina es poden treballar diferents aspectes: