ANHELS Natura

Memory de plantes de Catalunya

Propostes educatives

Recurs per l'educació ambiental

Propostes educatives

Recurs per l'educació en ciències naturalsEl Memory de plantes de Catalunya a part de ser un joc per exercitar la memòria, també ens pot ser molt útil com a recurs en el camp de l'educació ambiental i de les ciències naturals.


Amb aquesta eina es poden treballar diferents aspectes: