ANHELS Natura

Abelles

Per imprimir en 3D

Conèixer les parts de les abelles

Models d'abelles didàctics

Recurs educatiu

Per conèixer la natura

Recurs per l'educació ambiental

Com són les abelles
Els models 3D abelles és un recurs didàctic per estudiar com són les abelles que viuen en un rusc.

Abella obrera model didàctic
Model didàctic d'una abella obrera per estudiar la seva anatomia.

Abella obrera impressió 3D
Inclou una versió amb suports d'impressió 3D i una altre versió sense suports.

Abella reina didàctic
Model didàctic d'una abella reina per estudiar la seva anatomia.

Abelles abellot model 3D
Model didàctic d'un abellot per estudiar la seva anatomia.

Tipus d'abelles per l'educació ambiental
El model 3D abelles és un recurs per a l'educació ambiental.

Medidas abejas
Mides de les abelles en mil·límetres. També ho podeu ampliar a la mida que necessiteu.

Abeja imprimir facil en 3d
Els productes, en la versió amb suports, acabats d'imprimir.

Abella impresa en 3d
El producte realitzat amb una impressora domèstica tipus Prusa i filament de PLA.
Les abelles són uns insectes que mereixen una especial atenció, ja que es calcula que entre el 70 i el 80% de les plantes amb flor depenen de les abelles per ser pol·linitzades.


D'aquí que Albert Einstein pronostiqués: "Si les abelles desapareguessin, a la humanitat només li quedarien 4 anys de vida."


El descarregable Abelles permet treballar l'anatomia de les abelles de la mel. Conté tres arxius amb els 3 tipus individus que conviuen en un rusc: abella reina, abellot i abella obrera. Són models molt realistes on es representen les parts del seu cos. Algunes parts s'exageren per tal que l'educador/a pugui fer referència a elles i a la funció que fan.


Adequat com a recurs en el camp de l'educació ambiental i de les ciències naturals.


logo impresora 3D

Per obtenir aquests productes, s'han d'imprimir en una impressora 3D, podeu imprimir-ho o encarregar la impressió a una empresa que ofereixi aquest servei i ús l'enviï al vostre domicili. Per simplificar-vos la recerca us facilitem algunes de les moltes possibles:


Els models estan dissenyats per ser impresos fàcilment. Inclou una versió amb suports per a la impressió i una altre versió sense suports. No és necessari l'emplenament interior. En l'insecte real algunes parts son molt fines ❨extremitats, ales, antenes❩ i s'ha exagerat el gruix per fer possible la impressió. Tot i així els models s'han de tractar amb cura per evitar trencar aquestes parts.


La descàrrega conté els següents arxius en STL:

La descàrrega també inclou un arxiu PDF amb propostes educatives i indicacions per la impressió, en idiomes Espanyol i Català.


Producte amb fins pedagògics en contextos educatius sota la vigilància d'educadors, ús per a majors de 14 anys o menors acompanyats d'adults.

Per treballar més el tema de les abelles de la mel visiteu:


Per introduir el tema de la pol·linització es pot combinar amb el model Flor:


Altres productes relacionats amb els insectes:


També podeu posar-vos a prova: