ANHELS Natura

Pregadeu (Mantis religiosa)

Per imprimir en 3D

Conèixer els insectes

Model de pregadeu didàctic

Recurs educatiu

Per conèixer la natura

Recurs per l'educació ambiental


El Pregadeu(Mantis religiosa)és un insecte que desperta molt interès i curiositat.

Pregadeu mantis religiosa
El model 3D Pregadeu pot ser un recurs per a l'educació ambiental.

Pregadeu femella
Model realista en 3D d'un Pregadeu femella, ideal per estudiar la seva anatomia.

Mantis modelo didàctic
Model didàctic detallat que permet veure fàcilment els detalls de l'insecte.

Mantis religiosa 3D didàctic
Aquest model 3D deMantis religiosapot ser un recurs didàctic per estudiar els insectes.

Mantis impresion 3D
Models comprovats per ser impresos fàcilment, una versió inclou suports per a la impressió en 3D.

Mantis impresión 3D
L'insecte realitzat amb una impressora domèstica tipus Prusa i filament de color verd.

Coneixer insectes
L'insecte realitzat amb una impressora domèstica tipus Prusa i filament de color marró.
El Pregadeu(Mantis religiosa)és un insecte que degut al seu aspecte, habilitats i costums ha despertat molt interès i curiositat.


La seva posició com si estigués resant quan espera pacient a les seves preses és motiu de molts dels noms populars que se li han donat i també del seu nom científic.


Del seu cos ressalten: dos grans ulls al cap i les potes davanteres amb espines, que utilitza per subjectar les seves preses.


Devoradora de gran quantitat d'insectes, la seva presència regula de forma natural les poblacions d'insectes, millorant la productivitat dels cultius. En els seus atacs destaca la gran velocitat a la qual caça les seves preses.


Crida l'atenció el canibalisme que practica en algunes ocasions durant la seva vida; el més conegut és el de la femella quan a vegades es menja al mascle durant o després de l'aparellament.


És un model realista deMantis religiosafemella adequat com a recurs didàctic per a l'educació ambiental i les ciències naturals.


logo impresora 3D

Per obtenir aquest producte, s'ha d'imprimir en una impressora 3D, podeu imprimir-ho o encarregar la impressió a una empresa que ofereixi aquest servei i ús l'enviï al vostre domicili. Per simplificar-vos la recerca us facilitem algunes de les moltes possibles:


La descàrrega conté una versió amb suports a escala 4:1, una versió sense suports a escala 4:1 i una versió a escala real. Les versions a escala 4:1. estan formades per 4 peces que encaixen, de mides 40x39x124mm, 155x132x122mm, 147x128x129mm, 76x131x155mm, i una dimensió total de 251x283x221 mm del model muntat. La versió a escala real és sense suports.


En l'insecte real algunes parts son molt fines ❨extremitats, antenes❩ i s'ha exagerat el gruix per fer possible la impressió. Tot i així el model s'ha de tractar amb cura per evitar trencar aquestes parts.


La descàrrega conté els següents arxius en STL:

La descàrrega també inclou un arxiu PDF amb les propostes educatives i indicacions per la impressió.


Producte amb fins pedagògics en contextos educatius sota la vigilància d'educadors, ús per a majors de 14 anys o menors acompanyats d'adults.

Per treballar més el tema dels insectes visiteu:


També podeu posar-vos a prova: